Ayaklı Etüd Dubası 20 Nisan 2016 tarihinde tarafımızda başarılı bir şekilde imal edilerek teslim edilmiştir.