Gabyon

Marinatek Gabyon 03 Aralık 2013 tarihinde tarafımızda başarılı bir şekilde imal edilerek teslim edilmiştir.