Zemin Etüd Dubası 14 Temmuz 2015 tarihinde tarafımızda başarılı bir şekilde imal edilerek teslim edilmiştir.