Marinatek Dalgakıran 18 Haziran 2013 tarihinde tarafımızda başarılı bir şekilde imal edilerek teslim edilmiştir.